Lavinový kurz pro pokročilé

Vzdělávací program SkialpujFESTu je rozdělen do dvou dopoledních bloků, na kterých se pod vedením horských vůdců budete důkladně věnovat vámi zvolenému tématu. Teoretická část (přednášky a diskuze) proběhne v přednáškovém sále nebo autentické atmosféře horské chaty; odpolední praktický program na svazích krkonošských kopců.

Základní blok: Lavinový Kurz Pokročilý je určen skialpinstům, kteří již mají se skialpem i základy lavinové prevence zkušenosti, vyznají se ve výbavě, zvládají základní pravidla plánování túry a umí rozeznávat základní typy lavin, rizikové faktory a postupy, jak co možná nejpřesněji odhadnout stabilitu svahu. Během kurzu si prohloubíte znalosti o faktorech signalizujících lavinové nebezpečí. Naučíte se provádět různé testy stability sněhu a vyzkoušíte složitou záchranu několika zasypaných i základy první pomoci a přípravu k transportu z místa neštěstí.

Předpoklady účastníka:

 • Zvládnuté techniky skialpového lyžování, výstup i sjezd ve volném terénu
 • Umí manipulaci se skialpovou výbavou, umí základy plánování túry
 • Umí pracovat s lavinovou výbavou

Náplň kurzu:

 • Lavinová výbava – svatá trojice
 • Lavinové vyhledávače: typy a práce s nimi. Lavinové sondy a lopaty. Lavinové baťohy: zásady, manipulace, typy
 • Lavinová předpověď, rozdělení na stupně: podrobné rozdělení a simulace jednotlivých stupňů. Pravidla pohybu v nich: sklon versus stupeň lavinového nebezpečí.
 • Správný výběr bezpečné trasy, odhad rizika
 • Sníh a jeho různé formy a vliv na vznik laviny, typy lavin
 • Vítr a jeho vliv na tvorbu lavin
 • Opakovaný praktický výcvik vyhledávání, sondování a vykopaní z laviny (jeden a více zasypaných)
 • Nacvičení práce družstva při lavinové nehodě, rozdělení úkolů. Organizace záchranných prací při lavinové nehodě
 • První pomoc pro vyproštění z laviny nebo podchlazení. Transport zraněného, manipulace se zraněným, podchlazeným
 • Kontrola družstva před odchodem na túru a v průběhu túry
 • Testy stability svahu. Sněhový profil, jeho vyhodnocení. Kompresní test, norská sonda, kluzný blok
 • Postup družstva ve volném trénu, rozestupy, povely, taktika, bezpečné vedení túry v horském terénu, zhodnocení nebezpečí terénních pastí
 • Probrání typických lavinových nehod a poučení z nich

Co budete znát po kurzu:

 • Vyhodnotit lavinovou předpověď a na tomto základě naplánovat zimní túru na skialpech vzhledem k počasí
 • Bezpečně používat svatou trojici (vyhledávač, sondu a lopatu)
 • Vyhledávání v lavině, organizace záchrany družstva při lavinové nehodě
 • Ověřit lavinovou předpověď přímo v terénu pomocí testu stability
 • První pomoc při vytažení z laviny a transport zraněného
Přejít nahoru