Lavinový kurz pro pokročilé

POZOR! Na všechny lavinové workshopy je třeba mít vlastní lavinovou výbavu. To znamená:

 • pípák
 • sondu
 • lopatu

Program SkialpujFESTu je rozdělen do denních vzdělávacích bloků (workshopů) a přednášek, přičemž hlavní osu tvoří čtveřice celodenních kurzů: 

Samozřejmě že není nutné se ani jednoho z těchto workshopů účastnit. Možná hledáte odbornější kurzy nebo chcete jen vyrazit na procházku. Program si samozřejmě můžete poskládat i bez nich. Jejich zvládnutí vám ale dá potřebné základy a my jejich absolvování doporučujeme. 

Workshop Lavinový kurz  pro pokročilé je určen skialpinstům, kteří již mají základy lavinové prevence a ideálně znají obsah kurzu Lavinový kurz pro začátečníky. Vyznají se ve výbavě, zvládají základní pravidla plánování túry a umí rozeznávat základní typy lavin, rizikové faktory a postupy, jak co možná nejpřesněji odhadnout stabilitu svahu. Během kurzu si prohloubíte znalosti o faktorech signalizujících lavinové nebezpečí. Naučíte se provádět různé testy stability sněhu a vyzkoušíte složitou záchranu několika zasypaných i základy první pomoci a přípravu k transportu z místa neštěstí.

Předpoklady účastníka:

 • zvládnuté techniky skialpového lyžování, výstup i sjezd ve volném terénu
 • umí manipulaci se skialpovou výbavou, umí základy plánování túry

Náplň kurzu (teorie, 2 hodiny):

 • lavinová výbava = svatá trojice
 • lavinový vyhledávač: typy a práce s ním
 • lavinové sondy a lopaty, lavinové batohy, zásady, manipulace a typy
 • lavinová předpověď, rozdělení na stupně: podrobné rozdělení a simulace jednotlivých stupňů
 • pravidla pohybu v terénu: sklon versus stupeň lavinového nebezpečí
 • správný výběr bezpečné trasy, odhad rizika
 • sníh a typy lavin
 • vítr a jeho vliv na tvorbu lavin

Náplň kurzu (praxe, 4 hodiny):

 • opakovaný praktický výcvik vyhledávání, sondování a vykopaní z laviny (jeden a více zasypaných)
 • nacvičení práce skupiny při lavinové nehodě, rozdělení úkolů
 • první pomoc po vyproštění z laviny nebo podchlazení
 • kontrola skupiny před odchodem na túru
 • test stability svahu – kompresní test „norská sonda + klouzavý blok
 • postup skupiny ve volném trénu, rozestupy, povely, taktika
 • výběr trasy z hlediska bezpečnosti, terénní pasti, kritická místa
 • základní organizace skupiny při lavinové nehodě a první pomoc při vytažení z laviny

Co budete znát po kurzu:

 • • vyhodnotit lavinovou předpověď a na tomto základě naplánovat zimní túru na skialpech vzhledem k počasí
  • bezpečně používat svatou trojici (vyhledávač, sondu a lopatu)
  • ověřit lavinovou předpověď přímo v terénu pomocí pozorování terénu a testů stability
  • praktické metody zjišťování stability sněhové vrstvy pomocí testů (norská sonda, kluzný blok)
  • vyhledávání v lavině více zasypaných, organizovat a koordinovat lavinovou záchranu
  • první pomoc při vytažení z laviny a transport zraněného

Přejít nahoru