Kateřina Kmeťová

Workshopy:

Vystudovala jsem bakalářský i navazující magisterský program na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy pod vedením Prof. PaedDr. Pavla Koláře, Ph. D. a dalších kapacit v oboru ve Fakultní Nemocnici Motol. K fyzioterapii mě přivedl sport a zájem o pochopení lidského těla.

Již během magisterského studia jsem začala pracovat ve Vršovické zdravotní a.s., kam jsem po dokončení studia nastoupila na plný úvazek. Zde jsem získala zkušenosti jak s ambulantním, tak lůžkovým provozem rehabilitace, ortopedií a oddělením NIP. Součástí ambulantního provozu bylo rozsáhlé pracoviště elektroléčby, kterou ráda využívám doposud.

Po 7 letech jsem se rozhodla jít cestou vlastní fyzioterapeutické praxe.

Absolvovala jsem certifikované kurzy Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu, kurz Akrální koaktivační terapie a další menší školení. Ve fyzioterapii vidím velký potenciál, líbí se mi, jakým způsobem si člověk může sám pomoci, pokud je správně nasměrován. Snažím se propagovat prevenci potíží s pohybovým aparátem dětí i dospělých. Během terapií vyžaduji aktivní přístup pacienta.

Přejít nahoru